Националното допитване проучва нагласите за мандатност на ръководителите на образователни институции

Има ли лобиране на политически партии при избор на директори на образователни институции. Това е един от въпросите в националното допитване, което започва синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Основната цел е да бъдат проучени нагласите на гилдията относно това трябва ли да бъде мандатна длъжността на директорите.

Именно мандатността разбуни духовете сред работодателските организации в системата на средното образование тези дни. Повод за оживените коментари се оказа изпратено на 17. февруари писмо от председателя на СБУ Янка Такева до структурите по места, в което спешно се иска темата за мандатността на директорите да бъде включена в Меморандум, който да бъде връчен на политическите партии.

Сдружението и Съюзът на директорите скочиха с резонния въпрос защо и как техните назначения трябва да бъдат обект на „предлагане“ на политическите партии и припомниха, че в Закона за предучилищното и училищното образование беше приет текст, според който атестацията на педагогическите специалисти (директори и учители) ще бъде инструментът, който да измерва качеството на тяхната работа.

В анкетата на синдикат „Образование“ се пита колко мандата трябва да има директорът, а възможните отговори са един, два, неограничен с атестация на 4 години или запазване на сегашния модел.

Друг от въпросите търси отговор какъв педагогически стаж трябва да притежават кандидатите – три, пет, десет години или пък е нужно да са преминали през кариерните длъжности „старши учител“ и „главен учител“. Анкетираните трябва да изразят позиция относно образователния ценз на кандидат-директорите и необходимо ли е педагогическият им стаж да е свързан с управленски опит като зам.-директори или ръководители на училищно звено.

Трябва ли представител на синдикатите да участва в комисиите за избор на ръководители на образователни институции се пита още в анкетата.