Градочаналникът получи грамота и плакет за отлично партньорство и социален диалог

Грамота и плакет за отлично партньорство и социален диалог получи днес кметът Здравко Димитров от синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Наградата му бе връчена от регионалния председател Цило Нейчев. Грамотата е присъдена общо на трима кметове в страната по решение на националното ръководство на синдикалната организация.

„Един от най-важните ми приоритети е подобряване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура и решаване на проблема с недостига на места“, заяви Здравко Димитров при получаване на наградата.

Той допълни, че в момента се работи по изграждането и разширението на шест нови детски градини. През ноември Община Пловдив защити пред правителството и получи финансиране за шест проекта за нови сгради – за едно училище и пет детски градини на обща стойност 15 млн. лв., чието изграждане ще започне през тази година.

„Община Пловдив провежда последователна политика за подкрепа на общинското образование чрез различни програми с цел подобряване условията за обучение на децата и работата на учителите“, заяви зам.-кметът по образование Стефан Стоянов.

И припомни програмите по 3-годишната Програма за облагородяване дворовете и спортните площадки на  учебните заведения, за въвеждане на Монтесори педагогика и дигитализация на учебния процес.

За 2020 г. от бюджета на Община Пловдив бяха  отделени 400 000 лева за облагородяване на училищата и отделно още 200 000 лева за детските градини. Одобрени за финансиране са 13 училища и 28 детски градини с 42 площадки.

За провеждане на Монтесори педагогика в училищата и детските градини в Пловдив бяха отделени 250 000 лв. за миналата година. В нея се обучават общо 1400 деца, в 8 детски градини, 2 детски ясли и 4 училища, с над 200 обучени педагози.

Дигитализацията на учебния процес е в размер на 300 000 лв. Подпрограмата за „Модернизация на учебния процес в общинските училища“ цели подпомагане на училищата за закупуване на съвременни технологични средства и специализирано оборудване на кабинети за въвеждане в употреба на т. нар. „облачни“ технологии и платформи. За периода от 2013 до 2020 г., от общинския бюджет са инвестирани 1 154 027 лв., като с тях са закупени интерактивни дъски, лаптопи, мултимедийни проектори, лицензи за образователен софтуер, очила за виртуална реалност, таблети и активиране на облачната технология G Suite for Education.