Крайно време е всички ученици да се върнат в училище и при поява на заразени деца или педагози, да се прилага диференциран подход. Такава позиция изразява синдикат „Образование“ в края на учебната година, в която учениците от 5 до 12 клас се наложи да се обучават предимно в електронна среда от разстояние.

От синдиката продължават да настояват да се отмени НВО в 4 клас, което е определено за 27 май по български и за 28 май по математика. Това е и мнението на близо 90% участвали в проучване на синдиката.

„Относно спекулациите за удължаване на учебната година, следва да се изясни, че в края на 2020 г. МОН даде възможност училищата по желание да се занимават с „проектни дейности“, вместо да преподават учебния материал. Това решение не беше обсъдено със социалните партньори, следователно не беше най-добрата стратегия. 303 училища, които избраха три седмици да не учат през миналата година, разбираемо ще бъдат с удължена учебна година, за да предадат целия учебен материал. За това на учениците от I до III клас се осигуряват три, а на останалите до VI клас – две учебни седмици, за преподаване на пропуснатия учебен материал, което се отнася за тези 303 училища“, коментира синдикалният лидер Юлиян Петров.

Останалите 80% от училищата, които са учили без прекъсване, следва да завършат в срок преподаването на учебния материал. Раздаването на бележниците на тези ученици, по решение на Педагогическия съвет, може да се случи с приключване на часовете по училищния учебен план или в деня, следващ това завършване. За тях са възможни компенсаторни дейности, за преодоляване на дефицити и допълнителни занимания по интереси, които не са задължителни, но могат да се организират по преценка на училището. За учениците тези занимания и дейности не са задължителни и зависят от тяхното и желанието на техните родители, като се провеждат при възможна организация от страна на училището, както се е случвало и предходни години.