Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ настоява в държавния бюджет за 2023 г. да се заложи 30% ръст на учителските заплати, считано от 1. януари. Ако искането бъде изпълнено, началната заплата ще стане 1932 лева.

От синдиката настояват за компенсация на общините за отпадналите приходи от такси, тъй като преминаването към свободен пазар на електроенергия поставят детските градини и ясли в невъзможност да покриват разходите за отглеждане на децата. Предложението е за актуализация на средствата, след като детските заведения станаха безплатни, като за целта ще са необходими 120 млн. лева.

„Към момента трудовото възнаграждение на образователните медиатори е колкото минималната работна заплата за страната. Настояваме тя да стане 85% от учителската или около 1200 лева“, се казва в становището на синдиката, който пресмята, че за 1000 медиатори до края на годината ще са нужни 9 млн. лева. И уточнява, че през проект „Успех за теб“ ще могат да се реимбурсират около 50% от заплатите на медиаторите за период от пет години.

От синдиката смятат, че трябва да се заложат средства, с които да се продължи политиката на изграждане и надстрояване на детски градини и ясли, за да се увеличат местата в големите градове, където е налице недостиг. Политиката за  изграждане и ремонтиране на физкултурни салони и игрища в училищата също следва да се продължи, като ще са нужни 200 млн. лева.

Учителите са готови да протестират, да не завършат учебната година документално или да не започнат новата, ако правителството обрече системата на недофинансиране, предупреждават от синдикат „Образование“.