Close-up medical syringe with a vaccine.

„МЗ да изготви брошура за действието и ефекта от имунизацията, вместо министър Ангелов да заявява, че учителите, които пропуснат реда си, ще трябва да чакат поне до средата на лятото“, коментира синдикалният лидер Юлиян Петров

Синдикат „Образование“ предлага да се удължи срокът за записване за ваксина на желаещите учители и служители в образователните институции. Искането е заявки да могат да се дават до 18 януари, а не до края на тази седмица.

„Чудесно е, че в момента се изготвят графици за ваксиниране учители, но звучи лошо твърдението на министър Костадин Ангелов, че тези, които пропуснат реда си, ще трябва да чакат поне до средата на лятото“, коментира синдикалният лидер Юлиян Петров.

Според него МЗ трябва да изготви кратка брошура, в която накратко, но достатъчно ясно да бъде описан механизмът на действие на ваксината и ефектът от нея, както и за възможни странични действия, заедно с препоръки към хора с автоимунни или редки заболявания, които биха могли да бъдат рискови.

Синдикатът апелира към правителството и здравното министерство за по-пълна информация относно всички ваксини, когато започне втората фаза и имунизацията на учителите. За да може всеки да направи правилния за него избор.

Според синдиката в кампанията за ваксиниране следва да бъдат включени администрацията на МОН, служителите в регионалните управления и непедагогическият персонал в образователните институции. Като твърдо се спазва доброволният принцип.

„Синдикатът направи проучване на желаещите да се ваксинират учители, като статистиката показа, че от 15% (и още 60% колебаещи се) през средата на декември, готовността сега е почти двойна. Нежеланието е заради оскъдната или липсата на информация“, уточнява Петров.