Синдикатът предлага от следващата учебна година учителите над 50 г. да бъдат с намалено натоварване от един час седмично

Добре е да имаме готова електронна платформа за провеждане на дистанционно НВО в 7 клас и зрелостни изпити, предлага синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Мотивът за това предложение е непредвидимостта на ситуацията около пандемията от КОВИД-19 и водещата роля на здравното министерство във вземането на решения, свързани с образователната система.

Синдикатът предлага всички учители, на доброволен принцип, да се тестват за антитела. Заради забавянето на ваксините учители и директори, които са преболедували, щели да отстъпят на колеги, които имат по-спешна нужда.

„Завръщането на учениците след 4 февруари ще става по график, но безспорно превключването ще доведе до огромни трудности в организацията, защото много учители преподават едновременно както на паралелките в училище, така и в електронен режим. Разделянето на класовете е добра практика в Австрия, Дания и други държави, но там има двойно повече преподаватели. Втори учител преподава на учениците, които са вкъщи. Нека не забравяме, че в българските училища класните стаи, които разполагат с камери, за да може един учител да осъществява паралелно редовно и синхронно дистанционно преподаване, са много под 50%. Тъй, че разделянето на класовете е добро педагогическо решение, но приложимо в не повече от 20% от съществуващите класни стаи“, коментира лидерът на синдиката Юлиян Петров.

За разлика от Съюза на работодателите в системата на народната просвета, синдикат „Образование“ настоява да не се провежда национално външно оценяване в 4. и 10. клас.

Синдикатът смята, че преминаването на учителите към втора категория труд, подкрепено от 99% от педагогическите специалисти, би било правилно политическо решение. Друго предложение е от следващата учебна година учителите над 50-годишна възраст да бъдат с намалено натоварване от един час седмично, което да бъде първият компенсаторен механизъм.