За отпадане на „малки населени места” в проектонаредбата за пътуванията настояват от „Подкрепа”

444a672e21ed9852183c061a0124efe0

Възстановяването на транспортните разходи трябва да бъде безусловно за всички пътуващи учители. Това обяви лидерът на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа” Юлиян Петров. Синдикатът е направил предложение за промяна на проектонаредбата за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. Категоричното искане е да отпадне определението „малки населени места“. При възстановяване на транспортните разходи само на живеещите в големите градове се катализирал дефицитът на специалисти и се намалявал шансът млади учители да влязат в образователната система. Петров напомня, че средната възраст на българските учители е 53 години, а младите не искали да влязат в системата.

Синдикатът определя проектонаредбата като дискриминационна към педагозите, работещи в различните населени места, който вече е довел до социално напрежение. Никъде не ставало ясно по какви критерии са определени местата с население до 5000 души като малки. Проектът не бил съгласуван със социалните партньори.

Около 10 на сто от учителите пътуват от Пловдив към малките селища. По-малко са преподавателите, които живеят в съседни на областния град общини и пътуват, за да работят в големите градски училища.