3ec63f8bcf12e15762269a97eb30e84f

За законови мерки срещу насилието над учители настоява образователният синдикат на КТ “Подкрепа” в резултат на зачестилите случаи на агресия в клас.

“Българският учител много често е заплашван, обиждан и насилван от ученици, родители и административни служители. Зачестиха случаите, когато учители умират на работното си място в резултат огромния стрес и безхаберието на обществото и държавата. Само последната седмица имаме починал пред ученици и родители учител и бита от родител учителка, но това са само регистрираните. МОН има задължението да регистрира инциденти с ученици, но няма такова за учители”, коментира лидерът Юлиян Петров.

Синдикатът настоява МОН да изготви регистър за инцидентите и смъртните случаи с учители, служители и директори в учебните заведения. Които не само да се регистрират, но да се анализират и предприемат спешни мерки. Според Петров са необходими законодателни промени, за да се сложи край на тази тенденция и да се повиши авторитетът на съсловието.