В резултат на обучението от разстояние в електронна среда са скочили и нивата на професионално прегряване, отчете лидерът на синдикат „Образование“ Юлиян Петров

Неуместно е всички училища да изпращат еднакъв брой ученици на летните лагери за сметка на държавата, при положение, че има учебни заведения със стотина деца и други с по 1500. Все още не са ясни и критериите, по които ще се определя кои деца и учители да попаднат в списъците. Училищата все още чакат указания, а вече сме месец юни.

Това заяви днес лидерът на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ Юлиян Петров на регионален форум за проблемите и приоритетите в системата, който се проведе днес в Дома на културата.

Според синдикалистите социалният фактор трябва да е водещ, но ако всяко училище ще решава само, това трябва да е регламентирано и вече да се пристъпи към избор. Що се отнася до учителите, които ще придружават децата, те трябвало изрично да заявят желание да се включат.

Национална програма „Отново заедно“ е разработена от МОН и ще се осъществява съвместно министерствата на финансите и на туризма, като предвижда децата да почиват за седмица, в малки групи, при спазването на всички противоепидемични мерки. Държавата ще поема разходите  за транспорт, настаняване, храна, социална програма и застраховки на учениците и придружаващите ги учители. По нея могат да кандидатстват всички 2258 държавни и общински училища, но реално ще се възползват около 30 000 ученици.

Според лидера на синдиката проектните дейности и времето за компенсиране на дефицитите след края на редовната учебна година може да се окажат формални. „Учениците с дефицити обикновено не се включват в летните дейности. Тези, които имат най-голяма нужда, не участват. Училищата масово предвиждат занимания по няколко часа на ден, което няма как да попълни пропуските. И то не само по отношение на знанията, но и що се отнася до социализацията“, заяви Юлиян Петров.

В резултат на обучението от разстояние в електронна среда са скочили и нивата на професионално прегаряне при учителите. Анализите преди пандемията показаха, че около 60% от педагозите страдат от бърнаут, докато сега процентът е скочил на 70.

В момента се провежда ново изследване за професионалното прегаряне в образованието, в което България участва по проект заедно с още 5 държави. До месец ще приключат тестовете и анкетите, но анализът вероятно ще е готов догодина.

„Ще търсим компенсаторен механизъм – това е първата буква от една голяма азбука, която ако не научим, ще си изгубим преподавателите“, каза Юлиян Петров.