Отпускането на студентски заеми с ниска лихва и възможност за опростяване в края на обучителния период дискутираха на кръгла маса в УХТ

Началната заплата на млад асистент да стане 1148 лева. За това преговаря синдикат Висше образование и наука към КНСБ. „В ход са преговори в бюджет 2020 да бъдат осигурени допълнителни средства за начална заплата на младите асистенти, които са около 6000 души”, обяви днес в Пловдив лидерът на синдиката доц. Лиляна Вълчева.

Кръгла маса на тема „Възможности за подобряване дейността на висшите училища в България“ се проведе днес в Университета по хранителни технологии в Пловдив. В нея участие взеха представители на Българската търговско-промишлена палата, на бизнеса, на Камарата на преподавателите от висшето образование, на академичната и научна общност. Като най-голям проблем, както за висшите училища, така и за бизнеса, бе посочен малкият кандидат-студенти и големият брой, напускащи страната, за да учат зад граница.

Създаване на нови специалности, съобразени с пазара на труда, и изключване на неперспективните, предложи председателят на БТПП Цветан Симеонов. За бизнеса е важно качеството на работната ръка – добри специалисти с възможности за развитие и търсене на иновации. Той посочи, че работодателските организации, заедно с КНСБ и КТ „Подкрепа“, обсъждат финансовите механизми за задържане на студентите. Най-добър и лесен ефект може да се постигне с отпускането на студентски заеми с ниска лихва и възможност за опростяване в края на обучителния период. Националната образователна карта в областта на висшето образование да се въведе след обществено обсъждане с ползвателите – около тази идея се обединиха синдикати, работодатели и БТПП.

Висшите училища да започнат да развиват консултантска дейност на фирми, а не само научна и образователна, предложи проф. Николай Щерев от УНСС. По думите му това ще допринесе за увеличаване на приходите.

Зам.-ректорът на Стопанската академия в Свищов проф. Андрей Захариев припомни, че в периода 2021-2027 г. със съфинансиране  от ЕС предстои да се изградят академични бизнес инкубатори, които е добре да бъдат създадени на базата на модерните технологии.