Седмокласничката участва в класирането с максималните 100 точки от националната олимпиада по предмета

Силвия Сребрева от Математическата гимназия ще си спести единия от задължителните изпити, на които се явяват кандидат-гимназистите, тъй като зае призово място на националната олимпиада по български език. Седмокласничката се нареди втора в страната, което автоматично я освобождава от национално външно оценяване. Тя ще участва в класирането с максималния брой от 100 точки по предмета. Според регламента на националния кръг на олимпиадата, учениците на първите три места получават най-високия резултат, с който се състезават за прием в гимназиите. Преподавател на Силвия е Невена Ичевска. Отличничката по български ще се явява само на тест по математика, но предвид в коя гимназия учи, едва ли ще има сериозни проблеми със задачите.

За съжаление няма пловдивски ученик с максимален резултат от националната олимпиада по математика, така че освободени от изпит липсват.

Всички седмокласници се явяват на НВО по български на 21. Май, а по математика – на 23. май в училищата, в които се обучават. На входа квесторите проверяват документите за самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на изпитите. Крайният срок за раздаване на служебните бележки от директорите е утре.

Началото на изпитите е в 10 часа, като учениците трябва да са заели места не по-късно от 9,45. Те ползват син цвят химикалка, а по математика – линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума. Не са разрешени  коректори, калкулатори и справочници.  Мобилните телефони се оставят на съхранение при квесторите на влизане в изпитната зала.

Учениците, които ще работят по втория модул,  не напускат стаята след изтичане на времето за работа върху първия. Те изслушват един път текста за преразказ, но без право да си водят бележки,  получават екземпляр от текста и го четат самостоятелно в рамките на 15 минути.

По математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка и на листа с формулите.

Резултатите от двата изпита ще станат ясни до 6 юни.

Училищата гнезда, в които седмокласниците ще подават заявления , са общо 22 – във всяка от общините на областта. За Пловдив те са пет – СУ „Кл. Охридски”, СУ „Симеон Велики”, СУ „Софроний Врачански”, СУ „Пейо Яворов” и СУ „Найден Геров” в Столипиново. Завършващите училища извън Пловдив, подават документи в СУ „С. Врачански”.