Седмокласници от Математическата гимназия взеха участие в организираната от Съвета по иновации при Българската търговско-промишлена палата кръгла маса, посветена на иновативните подходи в дейността на Ученическия институт при Българската академия на науките (УчИ-БАН). Идеята на събитието бе да представи дейността на Института за откриване и развитие на талантите на младите хора, постиженията при формиране на малки учебно-изследователски общности, успехите на възпитаниците на УчИ-БАН в престижни международни състезания и изложения.

Велислав Борисов и Катерина Прончева споделиха впечатления от своите участия в сесиите на Ученическия институт, резултатите от работата си по проектите и значението на тези занимания за задълбочаване на уменията им за работа в екип, на комуникационните им умения, на знанията им по български език – един от факторите за отличното им представяне на НВО след 7. клас. И двамата продължават обучението си в Математическата гимназия.

Припомняме, че Велислав и Катерина издириха, описаха и систематизираха 540 думи, създадени от енциклопедиста Иван Богоров. В продължение на няколко месеца двамата, заедно с преподавателя си по български език д-р Невена Ичевска, сканираха голяма част от основните му трудове, след като спечелиха проект по програмата на МОН и БАН „Образование с наука”. Представеният от  тях проект на тема: „Иван Богоров и изграждането на новобългарския книжовен език” получи най-високата оценка от научния консултант проф. д-р Диана Благоева – зам.-директор на Института по български език към БАН, както и от ръководителя на програмата акад. Петър Кендеров.