Седмокласниците от клуб „Приятели на науката“ от СУ „Патриарх Евтимий“ отбелязаха Деня на Земята с представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите, ОП „Градини и паркове“ и дирекция „Екология“ на община Пловдив. Те направиха професионален тур в Цар-Симеоновата градина и участваха в беседа, посветена на ролята на зелената система в градовете, значението й за качеството на въздуха и благосъстоянието на жителите, необходимостта от инвестиции за подобряването им.

Придружени от ландшафтния архитект Дисислава Танчева, която отговаря за поддържането на градините и парковете в Пловдив, групата се разходи по алеите на емблематичната Цар-Симеонова градина, създадена през 1892 година и поставила основите на зелената система на града под тепетата. Те научиха, че тя е обявена за паметник на парковото изкуство в режим на опазване на исторически зелени площи в централната градска част и че заедно с останалите знакови зелени пространства в Пловдив (Дондуковата градите, тепетата, крайречната растителност на Марица, парковете “Отдих и култура“ и “Лаута“, чинарите по бул. „Руски“ и ул. „Иван Вазов“) е основа на зелената система на града. Фокус в беседата бе важността да се увеличава делът на заетите с растителност площи и правилната грижа за тях, тъй като те представляват един от най-важните способи за намаляване концентрацията на фини прахови частици и други замърсители в атмосферата и в борбата с промяната на климата.

При живописната обиколка групата направи спирки при ценни храсти и дървета, част от които са гордост за пловдивчани повече от 100 години. Представителят на ОП „Паркове и градини“ представи работата на предприятието, натоварено със задачата да поддържа не само растителността в целия град, но и съпътстващата към тази дейност инфраструктура. Учениците се запознаха с особеностите на професията на ландшафтния архитект и получиха ценни професионални съвети за залесяването.

Събитието е първото от кампанията на РИОСВ за честване Деня на Земята – 22 април.