Учениците от 7 а клас на ОУ „Димитър Талев“ се включват в експеримента по български език с хромбук устройствата си

Експериментален цифров изпит по формата на националното външно оценяване ще се състои днес в ОУ „Димитър Талев“ от 14:10 до 15:10 часа. Учениците от 7 а клас се включват в пробния изпит по  български език и литература. Той ще се проведе в сигурна електронна среда с шведския софтуер ChromEx и с устройство Chromebook за всеки ученик с персонален акаунт с домейна на училището.

Функциите на  ChromEx  улесняват учениците, учителите и училищата да  провеждат цифрови тестове по прост и сигурен начин и бързо отчитане на знания и умения.

Изпитът се провежда с подкрепата на Центъра за творческо обучение. Приложението ChromEx е интегрирано с Облачната платформа Google Workspace for Education Fundamentals. Акаунтите на учениците са предварително регистрирани с цел достъп единствено до изпитния формат. При провеждането на изпита, устройството Chromebook, от което той се полага, се “заключва” и учениците имат достъп единствено до софтуера и предварително качени от учителите ресурси. С използването на ChromEx се елиминира нуждата от размножаване на изпитните материали на хартия и сканирането на отговорите след това, което спестява и време при проверяването им. Също така за изпитването се задава времева рамка, като приложението позволява едновременно стартиране на изпита.

Вярваме, че този експеримент ще има ценна добавена стойност по отношение на ефикасността на образователния процес. Целта ни е да подкрепим учениците в постигането на по-добри резултати на предстоящите изпити от НВО, уточняват преподавателите.