РИОСВ изнесе открит урок за намаляване на отпадъците пред ученици от СУ „Патриарх Евтимий“

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите изнесоха открит урок пред седмокласници от СУ „Патриарх Евтимий“, свързан с намаляване на отпадъците и устойчивото им управление.

Акцентът беше поставен върху хранителните отпадъци. Младежите видяха иновативни решения, като например ябълкова еко кожа и изключително много се впечатлиха от показаната мостра, изработена от остатъчната пулпа от производството на ябълков сок, която може да се използва в мебелната, обувната и текстилната промишленост.

Учениците научиха какво представляват отпадъците, въздействията им върху околната среда, проблемите при тяхното депониране, необходимостта от ограничаване на формирането им и рециклирането.

Откритият урок завърши с тест за проверка на наученото, на който всички  бяха оценени с шестици и за което получиха награди – екоторбички за многократно пазаруване.