Седмокласниците от клуб „Приятели на науката“ към СУ „Св. Патриарх Евтимий“ посетиха днес пункта за измерване чистотата на атмосферния въздух „Каменица“ в Пловдив. Те бяха посрещнати от експерти от РИОСВ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда.

Младите любители на науката се впечатлиха от апаратурата, с която се извършват непрекъснатите замерванията на въздуха и основните измервани показатели на атмосферния въздух – серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен и фини прахови частици.

Учениците с интерес изслушаха изнесената лекция за чистотата на въздуха, природните и антропогенните фактори, от които зависи качеството му, както и мерките, които могат да се предприемат от институциите и от всеки един гражданин. Учениците видяха как на практика се случват измерванията и се информираха за какво се ползва получената информация. Сдобиха се и с информационни материали, за да се подготвят по-задълбочено по темата за мониторинга и опазването на околната среда.