Хартиените учебници до 7 клас ще бъдат дигитализирани до първия учебен ден и ще могат да се ползват от учениците в платформата „Дигитална раница“, каза министърът на образованието проф. Галин Цоков

Предстои обучение в дигитални компетентности и работа с електронни ресурси на 18 000 учители

Седмокласниците ще разполагат с повече време при решаване на тестовете си за националното външно оценяване по български език и литература и по математика. За първата част вече ще имат 75 вместо 60 минути, което ще им даде възможност за по-спокойна и задълбочена работа. Това стана ясно по време на национално съвещание с началниците на регионални управления на образованието, свързано със старта на новата учебна 2023/24 година, което бе открито от министъра на образованието и на науката Галин Цоков. В дискусиите участваха заместник-министрите д-р Емилия Лазарова, Мариета Георгиева, Наталия Митева и началникът на кабинета на министъра на Наталия Михалевска. За първи път участват и представители на ученическите организации за самоуправление.

Още една промяна в изпита след 7. клас ще стане факт от започващата учебна година. Броят на задачите и по двата предмета остава същият, но по математика две от задачите, които досега са били с отворен отговор, ще станат с избираем. През годините се наблюдава, че има ученици, които показват знания, но техническа грешка в хода на решаването на условията на отворените задачи води до липсата на верен краен отговор. С въведената промяна децата ще могат още в хода на изпита да се коригират, ако видят, че решението им не фигурира в изброените варианти. Това не само ще спомогне за по-точна проверка на знанията, но и ще позволи включване на по-голям дял задачи с практическо приложение, поясниха от МОН.

Министър Цоков съобщи, че хартиените учебници до 7 клас ще бъдат дигитализирани до първия учебен ден и ще могат да се ползват от учениците в платформата „Дигитална раница“. В 99% от училищата са доставени необходимите учебници, учебни помагала и познавателните книжки за учениците от 1 до 7 клас за идващата учебна година.

Министърът обяви, че е създадена организация и екипите по Механизма за обхват ще стартират своите обиколки веднага след първия учебен ден, за да връщат децата, които не са тръгнали на училище, обратно в клас. „Всеки ден извън класната стая може да бъде пагубен и да е причина детето трайно да изпадне от системата на образованието“, посочи министърът и обясни, че в минали години този процес се е разгръщал едва през месеците октомври и ноември. Задържането на учениците за по-дълго в клас, мотивацията за учене чрез нови методи и подходи на преподаване, както и чрез всички възможни дейности за подкрепа на личностното развитие на всяко дете и ученик бяха акцент на съвещанието.

Цоков е издал разпореждане всички РУО да напомнят на училищата да направят преглед на прилежащата инфраструктура и да сигнализират компетентните институции, ако има проблеми свързани с пътната безопасност“.

На сайта на МОН вече е публикуван и окончателният списък с датите на изпитите и ваканциите през новата учебна година.

Заместник-министър Емилия Лазарова акцентира върху необходимостта от анализ на училищно ниво на ниските резултати от НВО, както и от по-добра методическа подкрепа на учителите.

„Необходимо е изработване на училищни политики за повишаване на резултатите, ефективна комуникация с родителите, мерки за намаляване на отсъствията, ориентиране към нови модели на работа в учебния час, предоставяне на общата и допълнителна подкрепа, особено за учениците от уязвими групи“, каза Емилия Лазарова. Според нея е необходимо да се обърне внимание и на квалификацията на учителите.

Зам.-министър Мариета Георгиева сподели новите моменти в областта на професионалното образование и обучение, като посочи, че огромно предизвикателство е развиването на умения у младите хора, за да се реализират на пазара на труда при постоянно появяващи се нови професии. Тя апелира за силна връзка на местно ниво между училища и работодатели, за ранно кариерно ориентиране и разширяване на дуалното обучение.

Заместник-министър Наталия Митева представи възможностите училища и детски градини да получат инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост, както и по проекти с европейско финансиране. Тя съобщи, че до момента се постъпили  2 245 проектни предложения от училища за изграждане на STEM центрове. Предстои обучение в дигитални компетентности и работа с електронни ресурси на 18 000 учители.

Митева апелира повече учители да разработват свои уроци и образователни ресурси.