В случай, че ограниченията не бъдат отменени, личните предпазни средства са по желание. Ако учениците са над 100, ще влизат от два входа за изпитите

Ученици, квестори, консултанти и ангажираните с организацията на НВО, ще влизат в сградите на училищата с маски и шлемове. Ръкавиците са по желание. В случай, че посочените противоепидемични мерки бъдат отменени, предпазните средства са по желание. Това са част от изискванията, описани в писмо на зам.-министър Таня Михайлова до началниците на Регионалните управления на образованието. С тях ще бъдат запознати и училищните директори. Утре РУО Пловдив ще проведе онлайн съвещание, свързано с организацията и провеждането на националното външно оценяване.

Ако учениците в 7 клас на дадено училище са над 100, те следва да бъдат пропускани през два входа на училището. На влизане трябва да дезинфекцират ръцете си. При организиране на изпитите има изискване за задължително отстояние от метър и половина между децата – в двора на училищата, при допускане в сградите и в класните стаи.

На 15 юни ще се състои националното външно оценяване по български и литература, а на 17 юни – по математика. Изпитите ще започнат в 9 часа, учениците трябва да са в училище не по-късно от 8.30. Те трябва да носят прозрачен плик, в който ще бъдат поставени мобилните им телефони, часовници и лични вещи. Пликовете с етикет с името на ученика ще са на видно място в изпитната зала.

Медицинско лице на входа ще мери температурата. Ако по време на изпита ученик се почувства зле, той ще бъде отделен в самостоятелна стая. Болни няма да се допускат.

В условията на извънредната ситуация и предвид различната скорост на преподаване в отделните училища, в изпитните материали за изпитите от НВО няма да се включва следното учебно съдържание:

По български език и литература: Сложно съставно изречение, Сложно смесено изречение, „Бай Ганьо пътува“ – Алеко Константинов, „Неразделни“ – Пенчо Славейков, Заточеници“ – Пейо Яворов, „По жътва“ – Елин Пелин, „По жицата“ – Йордан Йовков

По математика: Неравенства – линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания; неравенства между страни и ъгли в триъгълника; неравенство на триъгълника; моделиране с неравенства

Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат