За първи път кандидатите подреждат желанията си не само по училища, но и по паралелки. До 10 април публикуват утвърдения план-прием

0000208771-article3

Заявленията за прием в гимназия ще могат да се подават както на хартия, така и по електронен път. Ако един седмокласник е подал заявления и онлайн, и на хартия, за валиден ще се приема хартиеният вариант. Документи на хартия ще се внасят, както и в предишни години, в училища гнезда, които ще бъдат оповестени на сайтовете на регионалните управления на образованието. В Регионалното управление по образованието в Пловдив все още уточняват броя на училищата центрове, които се очаква да бъдат повече от досега. Задължително е заявлението да бъде подписано и от родител, тъй като учениците са непълнолетни.

До момента не беше ясно дали електронното подаване ще влезе в сила от тазгодишната кампания, за което отдавна настояват и родителите, но вече има официална депеша от МОН.

За да могат да продължат образованието си в по-горен етап, трябва да кандидатстват всички седмокласници от неспециализираните училища, независимо дали са участвали в националното външно оценяване. Това са налага от Закона за предучилищно и училищно образование, според който основно образование вече се завършва в седми клас.

Седмокласниците, приети в предишни години в специализирани училища /спортни или по изкуства/ също се явяват на национално външно оценяване, но имат две възможности за избор. Те могат или да сменят училището си, като подадат заявление за кандидатстване с останалите си връстници, или да останат в досегашното си училище. Във втория случай не е необходимо да подават заявление.

Кандидат-гимназистите трябва да подреждат желанията си не само по училища, но и по паралелки, тъй като различните паралелки могат да класират с различни балообразуващи предмети. Всяка паралелка по профил или по отделна специалност от дадена професия се изписва като отделно желание. Няма ограничение за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението. Документите се подават от 16 до 22 юни 2017 година, след като излязат резултатите от националното външно оценяване.

Изпитът по български език ще се проведе на 19 май, а този по математика – на 22 май. За първи път точките от външното оценяване няма да се преобразуват в оценки по шестобалната система. Вместо това в точки ще се преобразуват резултатите от двата балообразуващи предмета, включени в свидетелството за основно образование.

Първото класиране ще излезе до 27 юни. След оповестяване на резултатите учениците имат две възможности – да се запишат в училището или просто да потвърдят, но без да се записват, и да участват във второто класиране. В този случай няма нужда от пренареждане на желанията. Второто класиране излиза до 4 юли. Ако ученикът не е доволен от приема си и на второ класиране, той може да участва в третото, като в този случай се налага да пренареди желанията си съобразно незаетите места в гимназиите. Резултатите от трето класиране ще бъдат готови до 17 юли 2017 година.

До 10 април на интернет страницата на Регионалното управление на образованието Пловдив, както и на всяко училище, се публикуват утвърденият план-прием и начинът на балообразуване по паралелки. При доказана необходимост промяна в утвърдения държавен план-прием може да се извършва в срок до 30 април, като промяната отново се публикува на интернет страницата на регионалното управление на образованието и на съответното училище.