С маска или шлем на НВО по български и математика, кандидат-гимназистите ползват черна химикалка

Само седмокласниците, които ще се явяват за проверка на способностите, подават заявления за изпит. За националното външно оценяване по български и по математика това изискване не важи, напомнят на родители и кандидат-гимназисти от Регионалното управление на образованието.

Заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите се внася на 27 и 28 май в училището, в което се обучава седмокласникът. На територията на област Пловдив ще бъде организиран изпит по музика по профил „Музика“, който ще се проведе на 22 юни в СУ „Любен Каравелов”. Кандидатите за двете иновативни паралелки „Музика с английски“ и „Музика с информационни технологии“ трябва да подготвят две песни по избор, едната от които от учебното съдържание за 7 клас. Безплатен курс за подготовка ще се провежда до 18 юни.

Изпитите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно.

Всички седмокласници се явяват на НВО по български на 16 юни и по математика на 18 юни в училищата, в които се обучават. Желаещите за НВО по чужд език полагат изпит в училище център, което ще бъде посочено в служебната бележка за допускане.

В деня на НВО ученикът се явява се в сградата на училището не по-късно от 8,30 часа с документ за самоличност и заема персонално определеното му в изпитната зала място не по-късно от 8,45 часа. Учениците трябва да са задължително със защитна маска или шлем, на метър и половина разстояние един от друг в залите. Те могат да носят със себе си защитни ръкавици и прозрачен плик, в който да поставят личните си вещи. Медицинските лица на входа ще мерят температурата и ще следят за дезинфекция на ръцете.

Учениците ползват черна химикалка, молив и гума, а по математика – линия, пергел, триъгълник. Не се допускат коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника. Всички технически средства за комуникация се предават на квестора, който ги поставя на видно място.

След като изслуша инструктажа, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, седмокласникът се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си. Получава изпитния материал (в т.ч. и математическите формули за НВО по математика) последователно за всяка отделна част. Щом приключи работа по първа част, откъсва и поставя в плик листа за отговори, след което го запечатва и го слага на масата до себе си.

Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора или от записа на аудионосителя за преразказа във втора част от изпита по български език и литература. След като е изслушал един път записа, получава размножения преразказ за самостоятелно запознаване с текста в продължение на 15 минути, но няма право да си води бележки.

Резултатите ще бъдат обявени до 28. юни.

Подаването на заявление за участие в първо класиране е от 5 до 7 юли. В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително и тези, които не са се явили на НВО по български и математика, като резултатът от двата изпита при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите по музика.