20140604232914_Maturi.avi.Still001

Седмокласниците са застинали на на равнището си на езикови умения от четвърти клас, без да отчетат напредък. Резултатите от международните оценявания показват, че нивото на грамотност пада в периода 4-7 клас. Това сочат анализите, предшествали създаването на Стратегията за повишаване на грамотността, която бе приета от Министърески съвет. Според проучванията четенето е загуба на време за всеки пети осмокласник. Успокоителното все пак е, че за немалка част от тийнейджърите – 36 на сто, четенето е хоби.

Стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността” мина през няколко публични обсъждания. В рамките на 6 месеца МОН предстои да изготви план за действие. Тя предвижда периодично стандартизирано външно и вътрешно оценяване, които да дават ясна картина за постиженията на учениците и нуждите от промяна методите на обучение. Оценяването следва да се съобразява със спецификите на учебния предмет и на класа, както и с международните оценявания.