dav

Децата в ОУ “Димитър Талев” ще се запознаят с правилата в училище и дневния режим, с учебната среда и ще разберат какви предмети ще учат

Седмица по-рано ще влязат в класната стая бъдещите първокласници на ОУ „Димитър Талев“ с идеята на 15 септември да не влязат в училище уплашени и стресирани, а да знаят какво ги очаква. От утре започват Дните за успешна адаптация, които се провеждат за четвърта поредна година при огромен интерес от страна на родителите. От учебната 2022-2023 година форматът е част от иновативния проект на училището „За добавена стойност – интердисциплинарно и дигитално обучение, ориентирано към практически умения и резултати“. Програмата се реализира в три присъствени дни, в които децата опознават учебната среда и получават начална информация за предметите, които им предстои да изучават.

Училището има обособен корпус със създадена среда за обучение на децата от 1. Клас, където ще се проведат и дните за адаптация. По време на 30-минутните занимания, които ще се проведат на 7, 8 и 9 септември, първокласниците ще се запознаят с правилата в училище и дневния режим, ще имат физически активности и занимания по интереси – музика, рисуване, технологии и проекти, които ще помогнат за формиране на групите за развитие на творчеството и таланта по време на учебната година.

„Важното е да превъзмогнем страха от училище, да направим плавен преход от детската градина към правилата и отговорностите на ученика, но заедно с това децата да са спокойни“, казва директорът Ирина Чолакова.

В предишни години интересът от страна на родителите е бил голям, като средно по 20 деца са се отзовавали на поканата.

В ОУ „Димитър Талев“ за новата учебна година ще има шест паралелки.