Четири момичета приети с абсоютния бал 36 за „Медицина“, две стават първокурснци по фармация  с максималния

 

Почти седем единици е разликата межу мъжете и жените, приети да учат „Фармация“ в Медицинския университет, сочат резултатите от първо класиране. Две от девойките влизат с максимален бал 36, а последната приета е с 31.82. При мъжете максималният резултат е 33.78, а минималният  – 24.14. Припомняме, че според наредба на университета кандидат, с по-нисък от 24 бал не може да стане студент.

Очаквано, момичетата са показали по-високи знания и за „Медицина“, където четири от тях влизат с бал 36. Последната приета е с 33.56. Най-високият при мъжете е 35.92, а минималният – 29.88.

Първото прието момиче в „Стоматология“ е с бал , а най-ниският бал е 32.12. При мъжете максмалният резултат е 35.53, а 24.90.

За „Здравни грижи“ квоти няма. Най-високият бал там е 17.67, а най-ниският – 13.17.

Записването започва от днес  и продължава до 18 юли, а второ класиране излиза на 19 юли.