5093 млади педагози са влезли в системата през настоящата учебна година, липсва единен подход за квалификация, стана ясно на онлайн кръгла маса „Пътна карта на политиките за учители в България“

Едва около 10% от новоназначените учители в страната остават трайно в образователната система. Повече от половината напускат още след първата си година в училище. Най-критична е втората година – след нея си тръгват средно 60% от тези, които са се задържали там до този момент. След третата година сменят професията още 56% от новопостъпилите педагози.

Това сочат данните от проучване на Световната банка за периода 2014-2018 г, оповестени днес на онлайн кръгла маса „Пътна карта на политиките за учители в България“. През 2019 г. отпадналите преподаватели след първата година са по-малко – 23%. Това вероятно е резултат от кампанията за привличане на млади хора към учителската професия и повишаването на заплатите в образователната система. Този ефект обаче може да е временен, ако не се вземат допълнителни марки за задържане на специалистите в системата, за осигуряване на наставници и адекватна квалификация, посочват авторите на изследването.

Естествено, най-многобройна е групата на напускащите педагози поради пенсиониране – 39,4 на сто. На второ място са учителите във възрастовата група 31-40 години. За 2019 г. те са били 18,7% от всички, излезли от училище. 10, 8% са напусналите на възраст между 21 и 30 години. Това означава, че системата губи специалисти в най-активната възраст, които имат най-голям потенциал да се развиват и да въвеждат иновативни практики, коментират експертите на Световната банка.

По поръчка на Министерството на образованието и науката и с финансиране от Европейската комисия банката изготви „Пътна карта на политиките за учители“, представена на днешната кръгла маса. В центъра на събитието бяха ключовите потребности и политики за развитието на учители в България.

В документа са разписани краткосрочни мерки за квалификация на педагозите спрямо нуждите им и тези на учениците. Световната банка предлага програма за въвеждане на начинаещи преподаватели в учителската професия. Тя ще се основава на наставничество през първите две години в училище и ще включва различни мерки за тяхната подкрепа. Заложени са също обучения за учителите-наставници, за да бъдат максимално полезни на по-младите си колеги. Целта на друга програма е постоянното повишаване на квалификацията на учителите с цел преподаването да стане по-ефективно. Тук фокусът е поставен върху повишаване на четивната грамотност на учениците. Оказва се, че регионите с най-ниски резултати по четене (PISA) имат сходен профил на квалификация на учителите. Отчетена бе липсата на единен подход за квалификация и нуждата от синхронизиране на подходите.

Дългосрочните мерки, предложени от Световната банка, включват подобряване на управленския капацитет и преосмисляне на модела за професионално развитие на педагогическите специалисти. Ще бъдат апробирани партньорства между различни училища, в рамките на които учители и директори ще обменят добри практики за обучение и за управление на образователните институции.

От Световната банка препоръчват да се създаде звено за събиране на данни за работната сила в образователната система, както и механизъм за измерване на компетентностите на база на уменията за преподаване по даден предмет, на дигиталните умения, мотивацията, авторитета, ефекта върху ученето на децата и др.

Зам.-министърът на образованието Мария Гайдарова посочи, че наличието на пътна карта ще даде ориентир в каква посока да се развива квалификацията. По думите й подкрепата на новоназначените учители е ключова и трябва да е с практическа насоченост. Тя посочи и конкретни цифри – през 2016 г. в училище са постъпили за първи път 4192 учители, докато през 2021 те са 5093. Броят на младите, назначени на щатни места, остава устойчив.