Фондацията се присъедини и към Европейския секторен социален диалог в образованието

Фондация „Световен образователен форум България“ стана пълноправен член на Европейската федерация на работодателите в образованието (EFEE) и се присъедини към Европейския секторен социален диалог в образованието.

„Членството в Европейската федерация на работодателите в образованието, заедно с това в Европейската асоциация на училищни директори, ще даде възможност на нашите членове да имат достъп до най-актуална информация в областта на средното образование, както и да бъдат подкрепени по най-добрия неформален начин в своята ежедневна работа, квалификация и обмен на практики за подобряване  качеството на образование. Образованието е глобална ценност. Нуждаем се от образование, което да не позволява на никого да изостава – както в настоящето, така и в бъдещето“, коментира Мария Гайдарова – учредител на фондацията и директор на ОУ „Райна Княгиня“.

Сред последните инициативи на Фондация „Световен образователен форум България“ е създаването на безплатна Платформа за взаимопомощ за учители и училища. На линк  teacherwef.bg всеки регистриран учител или директор може да сподели свой урок, да ползва разработени ресурси , да обменя опит и да споделя новини и събития от училищния живот. Към момента активните потребители са над 2600 души от цяла България.

Статия с информация за Платформата бе публикувана в последния брой на списанието на Европейската асоциация на училищни директори.

Какво представлява EFEE

Това е  мрежа от над 50 различни институции от 26 държави. Сред членовете са министерства на образованието, сдружения на местните власти, сдружения на училищни съвети, общински, държавни и частни училища. В сектора на висшето образование в EFEE членуват също  министерства и научни организации, ректори и мрежи от частни университети.

„Предимствата на членството в EFEE, които са достъпни за фондация „Световен образователен форум България“, са в четири основни посоки: достъп до работни групи, създадени от Европейската комисия, които управляват развитието на политиките; достъп до европейски секторен социален диалог в образованието; достъп до европейски проекти, мобилности, семинари; законодателни срещи на EFEE“, пояснява Мария Гайдарова.

EFEE е  единствената организация, която има свои представители във всички работни групи към ЕК – за ранно детско образование и грижи, за училищата, за модернизация на висшето образование, по професионално образование и обучение, за обучение на възрастни и за насърчаване на гражданството и общите ценности на свобода, толерантност и недискриминация чрез образование

EFEE заедно с ETUCE (мрежа от учителски синдикати) управлява комисията по социален диалог в областта на образованието.

В момента в EFEE се изпълняват проекти за предизвикателствата и възможностите за европейските образователни синдикати и организации на работодатели в дигиталната ера, за европейски образователни социални партньорства за повишаване на качеството във висшето образование, секторни партньорства в образованието за оценката на риска в образователните институции, за подобряване на обучението през целия живот за всички.

„Предстои стартиране на широк спектър от нови проекти. Тъй като те се провеждат в различни европейски държави,  участниците получават уникалната възможност да обменят идеи и да общуват с  членове на ЕFEE от цяла Европа. Този обмен е придружен от външен експерт, който осигурява обективната научна основа на последващите резултати. Резултатите от проектите се записват в окончателен доклад и след това се раздават на всички членове“, поясни още Мария Гайдарова.

EFEE организира две общи събрания годишно, на които се обсъждат всички важни въпроси, свързани с образователния сектор в Европа.

Всяко Генерално събрание е домакин на външен лектор за различни институции или агенции на ЕС, за да предостави на своите членове актуална информация за най-новото развитие на ниво ЕС.