По-малко от половината ученици провеждат учебна практика в реална среда.  Най-желаните професии са хотелиерство и ресторатньорство

20170607_133121

Едва 8 на сто завършилите професионална гимназия остават на работа в бранша. Това сочат данните на “Индъстри уоч”, оповестени днес на кръгла маса, организирана от Камарата на строителите и дирекция „Професионално образование и обучение” към МОН. Темата, по която дебатираха участниците във втората поред инициатива, е „Разработване на публични политики в сферата на професионалното образование за осигуряване на средни кадри за строителния отрасъл”.

По данни на Мария Тодорова – директор на дирекция “Професионално образование” 51% от учениците у нас учат в професионални гимназии. Броят им за миналата учебна година е 129 000, което е с 6000 по-малко в сравнение с учебната 2012-2013 година. Под 4000 добиват I степен на професионална квалификация, най-масово – 94 000, залагат на III степен.

Най-желаните професии са хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг. По тези специалности ще обучават 14 000 младежи. Следват електрониката и автоматиката, предпочетени от 12 000 ученици. 10 000 изучават растениевъдство и животновъдство, 7000 – специалности от строителния бранш. Най-малко са желаещите да учат за рехабилитатори и медицинска диагностика.

Справка на дирекцията показва, че в 50 на сто от държавните изпити за специалност са взели участие и работодатели. Въпреки че по-малко от половината от учениците са провеждали учебна практика в реална работна среда. Затова пък 82% са карали производствената си практика на място във фирмите.

Участниците в дискусията за пореден път констатираха, че най-търсените от бизнеса специалности са най-нежелани от децата. Анкетно проучване показало, че 50% от младите хора избират професия под въздействието на родителите или приятелите си.

“Завършилите професионална гимназия, които решат да работят по специалността си, намират работа до месец след дипломирането. В някои сектори получават заплати, по-високи от средната за страната”, заяви Мария Тодорова.

Въпреки че се опитват да адаптират учебните планове към актуалните изисквания на пазара, трудно било да се навакса, особено що се отнася до IT сектора.