Само 62 деца са класирани за детски ясли и градини, показват резултатите от поредния прием, в който  взеха участие 381 деца. От тях най-много са на яслена възраст – 206. За първа група заявления са подадени за 73 деца, за втора – 81, за трета – 17, и само 4 деца кандидатстваха за четвърта подготвителна.

За класирането бяха обявени общо 239 свободни места. В списъка на приетите попадат 14 деца за ясли, 17 за първа група, 26 за втора, 2 за трета група и 3 за четвърта група. За всички класирани следва записване при директорите на детските градини и ясли до 3 декември.

След класирането остават незаети общо 177 места, съответно за яслени групи – 15, за първа група – 56, за втора  – 25, за трета – 18 и за четвърта група – 63 места. Анализите показват, че 26 от некласираните посещават детски заведения, но желаят преместване по различни причини.

До края на календарната 2021 година ще бъде проведено още едно класиране – на 14 декември. Свободните места за него ще бъдат обявени до 6 декември. Предстои утвърждаване на графика на дейностите за следващата календарна 2022 г., след което родителите ще могат да се запознаят с предвидените класирания на интернет страницата на системата dz-priem.plovdiv.bg.