МОН обмисля информационна система, в която ще има данни за учителите в предпенсионна възраст и студентите, които завършат с педагогическа правоспособност

20170419_134422

Едва 5530 или 6.1% от учителите у нас са на възраст под и на 30 години. Близо половината от общо 89 399 български учители са на възраст между 50 и 65 години. Това обяви министърът на образованието Красимир Вълчев. 39 468 са педагогическите специалисти, които са над 50-годишна възраст, 3327 от тях са над 61. През настоящата година 1823 навършват пенсионна възраст, но заради разликата в осигурителния стаж не всички ще бъдат пенсионирани.

Едва 1,5% от българските учители са ангажирани в частния сектор. За една година броят на заетите в сферата на образованието специалисти е намалял с 436 души, като основните причини са свързани с демографската тенденция за обезлюдяване, закриване на паралелки, както и решението на част от тях да се реализират в други сфери, заради по-доброто заплащане. Прогнозите са, че в следващите 5-10 години ще бъде най големият разрив.

От Министерството на образованието и науката предлагат 7 мерки за привличане и задържане на мотивирани педагогически специалисти, като първата от тях е увеличението на заплатите с 15% от 1 септември 2017 г. Останалите мерки включват социални стимули, въвеждането на държавен образователен стандарт, допълнителни квалификации, недопускане на насилие върху педагозите, специални мерки за привличане на младите.

МОН обмисля създаването на информационна система, в която Регионалните управления ще попълват информация за броя на учителите, които навлизат пенсионна възраст и предстои да се пенсионират, а от друга – професионалните направления и специалностите, които завършват студентите с педагогическа правоспособност, както и желанията за работа в определени региони.

Голяма част от навлизащите в пенсионна възраст учители били склонни да продължат да работят и след пенсионна възраст, но при по-облекчени условия. Просветното ведомство ще предложи промени в нормативната уредба за определени длъжности, при частично норма преподавателска работа.
Стартовата заплата на един начинаещ учител е 660 лева. Възнаграждението на преподавател с между 15 и 18-годишен стаж може да достигне между 900 и 1000 лева. Доходът се повишава, ако някой се ангажира с допълнителни дейности – на класен ръководител или заместващ учител.