Само 492 деца са се уредили с места при поредното класиране за детските заведения. От обявените 847 свободни бройки, 369 са били за децата в яслена възраст, 193 – за първа, 68 – за втора, 132 – за трета подготвителна група и 85 места за четвърта. Общият брой на кандидатстващите е бил 1085, като най-много 757 деца, са желаели прием в ясла. Класираните обаче са само 363.

Справката показва, че след настоящото класиране остават незаети общо 355 места. За 3-годишните има повече места в ДГ „Зора“, ДГ „Люляк“ с трети адрес ул „Теодосий Търновски“ 7, “ДГ „Елица“, ДГ „Светла“, ДГ „Малина“, ДГ „Ралица“, ДГ „Светлина“ с втори адрес ул. „Славееви гори“ №41, ДГ “Кремена” с втори адрес ЖР “Тракия”, блок №11, ДГ „Червената шапчица“ с втори адрес ЖР „Тракия“ блок №50, както и в повечето детски градини в „Източен“. Част от кандидатстващите за прием деца вече са записани в детски градини, но желаят преместване. Очаква се на следващите класирания да бъдат обявени още места за желаещите да посещават детска ясла.

Постъпването в подготвителни групи на децата, родени през 2012 и 2013 година, е задължително. Родителите могат да изберат и 14 общински училища, в които има разкрити полудневни или целодневни групи. Записването е на място в училищата.

Следващото класиране е на 18 септември. Свободните места ще бъдат обявени до 10 септември.