Свободните места са 365, но желанията на родителите се разминават с вакантните бройки

 20170808_110738

Броят на кандидатстващите за детска градина намалява, като при последното класиране са взели участие едва 343 деца.  От тях най-много са заявленията за прием в яслите – 218. За първа възрастова група са кандидатствали 74 деца, за втора – 19, за трета подготвителна – 20 деца, и само 12 деца за четвърта подготвителна. Част от децата, взели участие в класирането, имат осигурени места и желаят преместване в други детски заведения.

Въпреки големия брой на обявените свободни места – 499, броят на приетите е само 134. Причината е в разминаването на желанията на родителите и възможностите на детските заведения. От класираните 134 деца 72 са за детските ясли, 20 за първа група, 19 за втора, 12 за трета и 11 за четвърта група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли до 30 октомври. Проверките за настоящ адрес на децата и липса на задължения са автоматични и за тях родителите не е необходимо да представят документи при записването.

След класирането на 24 октомври остават незаети общо 365 места. Като цяло броят на местата за детските градини е достатъчен за всички желаещи прием. Следващото класиране е на 9 ноември. По-малкият брой точки за район, ако е различен от този на местоживеене, не е пречка за класиране – от съществено значение е наличието на места, уточняват от общината.