Незаетите места след класирането са 124

539 деца взеха участие в проведеното текущо класиране за прием в детските градини и ясли, като приетите са едва 177. Най-много са желаещите на яслена възраст – 286. За първа група заявления бяха подадени за 81 деца, за втора – 80, за трета възрастова група – 70, и 22 деца кандидатстваха за четвърта група.

За класирането бяха обявени общо 301 свободни места, като 85 от тях за децата в яслена възраст, 99 – за първа, 31 – за втора група, 52 – за трета, и 34 места за четвърта група.

Всички класирани деца следва да се запишат при директорите на детските градини и ясли в срок до 10 октомври.

Незаетите места след класирането са 124. Следващото класиране е на 20 октомври. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 11 октомври. Повече информация може да бъде намерена на страницата на системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/