cdg_natalia_praznik-4

Само 102 са класираните за детска градина от обявените общо 422 свободни места. Бройките за най-малките  бяха 113. Най-много свободни места -138, имаше обявени за 3-годишните. Вакантните бройки за другите възрасти бяха, както следва: за втора възрастова група – 56, за трета подготвителна – 54 и за четвърта подготвителна група – 61 свободни места.

Документи за прием са подали общо 298 деца. Най-голям е делът за яслените групи – 195. За първа група участваха в класирането 54 деца, за втора – 30 и за подготвителните – 19.

Въпреки наличието на значителен брой свободни места, броят на класираните деца е 102, заради разминаване на желанията на родителите и обявените свободни позиции.

До края на календарната година ще бъде проведено още едно класиране – на 13 декември. Свободните места за него ще бъдат обявени до 5 декември. Предстои утвърждаване на графика за следващата календарна година, след което родителите ще могат да се запознаят с предвидените класирания след публикуването му на интернет страницата на системата  dz-priem.plovdiv.bg