DSCF9299

Учителите по история ще имат само три дни, за да кажат кой от одобрените проекти на учебници по история за 5 клас избират.

10 август е срокът, в който издателствата трябва да изпратят или занесат на място в училищата одобрените варианти. Шест от внесените осем проекта бяха одобрени от комисията, оценяваща съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото изпълнение и те са на „Анубис“, „Булвест 2000“, „Даниела Убенова – Даниела Биланска“, „Просвета Плюс“; „Просвета – София“ и  „Св. Георги Победоносец“. Училищният директор издава заповед за учителя, който ще оценява проектите и това трябва да стане в периода 12 -21 август. Това е времето, в което преподавателите по предмета следва да разгледат подробно всеки от вариантите и да преценят дали е пригоден за прилагане в клас или не. Освен това са длъжни да посочат критериите, по които са оценявали проектите. Няма ограничение колко учебника ще посочат като подходящи, може да поставят висока оценка на всички предложени.

В селските училища се появава проблем, тъй като един учител води часове по три предмета, например, или пък преподава в няколко съседни села, коментират издатели. Отделен е въпросът, че педагозите негодували, че целият август на практика са длъжни да бъдат на разположение и не могат да ползват полагаемия отпуск.

Регионалното управление по образованието подава обобщените за областта данни в МОН в срок до 26 август. Проектите, събрали 50 плюс 1 гласа остават за втория етап. Едва след като просветното министерство се произнесе, учителите трябва повторно да разгледат вариантите и да ги прочетат детайлно, за да кажат по кой избират да работят. Срокът за същинския избор обаче е от 29 до 31 август.