Оказа се, че в някои гимназии липсват ученически съвети, другаде се оплакаха от апатия на съученици или безразличие на учители

Само половината пловдивски училища се отзоваха на днешната покана на младежкия омбудсман Николай Николов за първа среща. По негова инициатива се проведе информационно събитие с представители на ученическите съвети, на която 12-класникът от Търговската гимназия разказа подробно какви са неговите функции и правомощия, както и тези на двамата му заместници – Здравко Беляшки от ЕГ “Пловдив” и Тияна Найденова от ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване.

Целта на срещата бе да се установи личен контакт с всяко средно училище на територията на  Пловдив за осигуряване на бъдещи дейности с екипа на младежкия омбудсман и за информиране на младите хора за техните права и защита.

„Изпратихме известия до 44 училища, но не всички отговориха и изпратиха свои представители, което означава, че ни предстои доста работа. Идеята е да се събираме ежемесечно, за да обсъждаме актуални теми, да инициираме съвместни кампании и да решаваме проблеми. Всичко, което коментираме тук, вие след това трябва да обсъждате със съучениците си по места“, обърна се Николай към присъстващите в една от залите на Общинския съвет.

Той ги прикани да бъдат активни и обеща всяка жалба или сигнал да бъдат разгледани и разследвани. Амбицията му е да се създаде Младежки съвет, който да обедини ученическите парламенти и евроклубове в училищата, за да инициират по-мащабни кампании. Актуална информация може да се намира на сайта на обществения посредник на община Пловдив.

Оказа се, например, че в Националната художествена гимназия изобщо няма Ученически съвет, нито пък се говорело за създаване на такъв. В НУМТИ трудно агитирали учениците от всяка паралелка да присъстват на редовните заседания. Немалко училища се жалваха, че класните ръководители или отделни учители са апатични и невинаги подкрепят инициативи на паралелките. Затова пък Търговската гимназия се похвали, че имат Кодекс на Ученическия съвет, а в Математическата и СУ „Черноризец Храбър” били избрани даже училищни омбудсмани. От ПГ по електротехника и електроника посъветваха екипа на младежкия обществен посредник да реализира срещи по места, за да активират младежите.