Приетите са 462 от 1065 подадени заявления

 20170808_110738

1042 свободни места бяха обявени за поредното класиране в детските градини, но приетите деца са едва 462. 390 от местата са за децата в яслена възраст, а останалите 652 – за малчуганите от 3 до 6 гозиви. Най-голям брой заявления – 864, са за деца в яслите, 122 за първа възрастова група, 32 за втора, 35 за трета и едва 12 за четвърта подготвителна група. Класирани бяха 352 деца за ясли, 49 тригодишни, 33 четиригодишни, 16 петгодишни и 12 шестгодишни.

Все още не са обявени всички места за най-малките, тъй като децата, родени през 2014 година, не са напуснали яслените групи. Очаква се на следващите класирания да бъдат осигурени достатъчно места, заявяват от общината. Останали незаети места за първа възрастова група има във всички райони с изключение на „Северен“ – общо 253. По-голям брой места има в ДГ „Зора“, ДГ „Незабравка“, ДГ „Перуника“, ДГ „Биляна“, ДГ „Лилия“, ДГ „Маргаритка“, ДГ „Елица“, ДГ „Малина“, ДГ „Светлина“.

Следващото класиране е на 31 август. Свободните места за него ще бъдат обявени  до 22 август.