Всеки втори учител отчита, че учениците му са изпитали затруднения при ученето от разстояние, показва проучване на Института за изследвания в образованието

Едва 20% от родителите смятат, че децата им са показали по-висока мотивация към процеса на учене от разстояние в сравнение с присъственото обучение. А в същото време за 84 на сто от учителите е било необходимо повече време за подготовка на уроците.

Това показва национално проучване на Института за изследвания на образованието за оценка на въздействието на обучението от разстояние в електронна среда върху ефективността на училищното образование. Анализът от близо 200 страници ще бъде обект на дискусия в МОН.

Според изследването две трети от учениците (66%) смятат, че са прекарвали прекалено дълго време пред екрана на електронното им устройство. Достъпът на учениците до електронни платформи и интернет е друг сериозен проблем за 39 на сто от родителите.

Най-скептични относно повишената мотивация на децата им по време на ученето от разстояние са родителите на децата от начален етап и в пети клас.

Всеки втори учител отчита, че много от учениците му са изпитвали затруднения с ученето. На въпроса: „Какво ви затрудняваше най-много при оценяването на работата на учениците в условията на обучение от разстояние?”, масовите отговори  са от типа на: „Учителят не може да бъде сигурен, че всички ученици работят самостоятелно, а не преписват”; „Това са най-нереалните оценки, защото не отразяват реалните знания на учениците, а по-скоро знанията на родителите”.

Пандемията от COVID-19 и свързаните с нея извънредни мерки за ограничаване на разпространението на вируса в България доведоха до прекратяване на всички присъствени форми на обучение в училищата от 13 март 2020 г. Учебният процес беше реорганизиран и до края на учебната 2019/2020 година беше проведен от разстояние в електронна среда и в други  неприсъствени форми на обучение. Към момента учениците в гимназиален етап също се обучават електронно от разстояние. Дали това ще продължи и след 11 ноември и ще се наложи ли да учат у дома и децата от прогимназията и начален етап, зависи от епидемиологичната обстановка. Но увеличаващият се брой заболели учители и ученици, както и карантирани паралелки поставя онлайн обучението за всички възрасти във фокуса на вниманието.

Изследването

Изследването на Института е осъществено в края на учебната 2019/2020 година и обхваща 135 училища от цялата страна. В него са участвали 4448 ученици от V до XII клас, 5403 родители, 1885 учители и 135 директори. Не са включени учениците от I-IV клас поради спецификата на инструментариума, но данни за проведеното обучение от разстояние в електронна среда и под друга форма в начален етап са събрани чрез проучване на мнението на родителите на тези ученици.

Приблизително един от десет учители не е взаимодействал с учениците в реално време и е организирал преподаването и ученето изцяло асинхронно. Най-активно е използването на изцяло асинхронна форма от учителите в селата – 18% от тях са организирали изцяло учебен процес без взаимодействие в реално време с учениците.

При 1% от учителите процесът на преподаване и учене не е протекъл в електронна среда, като този процент е по-висок при педагозите в селата (4%). Поголямата част от тях са организирали учебен процес изцяло на хартиен носител посредством работни листове. В част от случаите тези работни листове са достигали до децата с помощта на медиатор. Част от учителите са провеждали и телефонни разговори с учениците, за да им помагат в самостоятелното учене.

Квалификация

Относително нисък е средният дял на учителите в отделните училища, които са участвали в ключови за ефективното провеждане на обучение от разстояние в електронна среда обучения за повишаване на квалификацията:

  • за работа със специализирани образователни платформи и образователни

ресурси (средно 30.4%)

  • за планиране и организиране на учебния процес (средно 30.8%) .

Малко над половината (54%) от училищата имат създадена процедура на ежедневно наблюдение на учебния процес от разстояние, с оглед адаптирането му при необходимост. В около 33% подобна процедура е прилагана поне веднъж седмично. От това можем да се направи заключението, че преобладаващата част от училищата (87%) имат създадени системи за редовно наблюдение и адаптиране на организацията на учебния процес спрямо констатирани нужди. Особено активни в това отношение са били училищата в селата – 60%  са наблюдавали ежедневно учебния процес, а още 35% са правили това поне веднъж седмично. В същото време около 2% от училищата изобщо не са прилагали процедури за наблюдение и адаптиране на организацията на учебния процес, като преобладаващата част от тези училища се намират в малките градове.

Онлайн обучение

Около 71% от учителите отчитат, че учениците са имали нужда от допълнително време за разбиране и усвояване на учебния материал по време на обучението от разстояние. Всеки втори учител отчита наличие на затруднения в ученето при много от учениците му. 37% от учителите са оказвали ежедневни допълнителни консултации на свои ученици, за да им помогнат в разбирането и усвояването на преподадения материал. Същият процент са предоставяли такива консултации няколко пъти в седмицата.

Платформи за обучение

От отговорите на директорите става ясно, че учителите в повечето училища са използвали повече от една платформа за обучение от разстояние в електронна среда. Най-масово използваните са MS Teams, Google Classroom, Школо, Zoom и Moodle. В много училища е осъществявана смяна на платформите в процеса на работа. Около 8% от училищата са използвали само приложения (Вайбър, Месинджър) и социални мрежи (Фейсбук, Инстаграм).

Ангажирана училищна общност

Относително неголям дял училища (32%) са успели да генерират конкретна подкрепа за организацията на учебния процес от страна на родители и/или други заинтересовани страни. В половината от училищата няма регистрирана активност на училищната общност.

Училищата в селата изглеждат по-успешни – 44% са били подпомогнати от родители или

други страни. Основно полученото подпомагане е под формата на дарение на електронни устройства.

Развито сътрудничество

90% от директорите отчитат подобрено сътрудничество между учителите в училището в резултат на работата по време на обучението от разстояние. Доброто сътрудничество между учителите и развитието на професионални учителски общности се смята за предпоставка за взаимно учене и професионално развитие на учителите, подобряване на педагогическите практики и в крайна сметка за постигане на по-добри образователни резултати.