Допуснатите по писмения изпит за ОУ „Никола Вапцаров“ в Асеновград са трима

 

Само един кандидат ще се явява на конкурса за директор на ОУ „Христо Смирненски“ в село Житница, община Калояново. Припомняме, че в края на март изтече срокът за подаване на документи. За ръководния пост ще се състезава Йорданка Вълевска, която е начален учител в училището. Няма недопуснати кандидати. Учебното заведение е с временно изпълняващ длъжността след уволнението на Надка Петрова.

Регионалното управление на образованието обяви конкурс и за ОУ „Никола Вапцаров“ в Асеновград. Допуснатите до писмения изпит са трима – настоящият временно изпълняващ длъжността Таня Томова, бившият зам.-директор Калина Василева, който към момента не е част от училищния екип, и преподавателят от начален етап Весела Ангелова.

Конкурсът се провежда в три етапа. Допуснатите по документи се явяват на писмен изпит – тест с 50 затворени въпроса. Решаването на теста е анонимно и ще се проведе на 7 част от екипа на училището, април от 10 часа в Националната търговска гимназия. Успешно издържалите отиват на интервю, насрочено за 14 часа в същия ден. По време на събеседването комисията оценява педагогическата и управленска компетентност на кандидатите, както и социалните им умения.