Съюзът на работодателите събра на семинар директорите от областта, експерти от МОН дадоха светлина около промените в новия закон

IMG_20160825_163222

Детските градини вече ще предлагат самостоятелно обучение, което ще е основно за децата със специални образователни потребности. В зависимост от спецификата на заболяването и състоянието на детето, то може да се обучава самостоятелно вкъщи, но детското заведение ще трябва да даде становище дали е готово за училище.

Това стана ясно на семинар за директорите на детски градини от областта по повод основните промени в новия Закон за предучилищното и училищно образование, организиран от Съюза на работодателите в средното образование, в партньорство с Община Пловдив.

В закона е заложено и почасово обучение, като родителят може да остави детето си между 1 и 3 часа. Това е било възможно и до сега, но за в бъдеще директорът няма да има право да отказва на родителите, тъй като вече е законово регламентирано. Цената, която са заплащали родителите до момента, е била 1.30 на час. Предстои Община Пловдив да заложи всички законови промени в новата Наредба за условията и реда за записване, преместване и отписване на деца в общинските детски ясли и градини на територията на Община Пловдив, която ще влезе в сила от 1 януари догодина. Началникът на общинския просветен отдел Донка Щилянова и главен експерт Озден Мурадова дадоха насоки за изработването на Правилник за дейността на детска градина в съответствие с документите, регламентиращи предучилищното образование.

Главен експерт Ваня Трайкова от Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН представи подробно произтичащите от закона и стандарта за предучилищно образование дейности, които следва да бъдат предприети.

IMG_20160825_163401

Директорите са притеснени, че все още не са налице основните стандарти – за физическата среда, за квалификацията на учителите.

Квалификацията ще се финансира от делегираните бюджети, но се опасяваме, че този 1 процент няма да е достатъчен, коментираха директорите. Засега те могат да сключват договори за обучения единствено с университети и департаменти, тъй като според новия закон право да водят квалификации ще имат само одобрени от МОН институции и фирми. Желаещите организации трябва да подадат необходимата документация, за да влязат в списъците на просветното ведомство, че са легитимни да организират обучения. Само тогава учителите ще получават нужните им кредити, необходими за атестацията, която ще е на всеки четири години. Лелките в детските градини вече ще се водят помощник-възпитатели и трябва да са поне със средно образование.

Разписаните в проекта на Държавния образователен стандарт за приобщаващото образование ангажименти на детската градина по отношение на приобщаващото образование представи Благовеста Борчева – началник отдел „Специални училища“.

Много от въпросите на директорите бяха свързани с формирането на обществените съвети. Според тях родителите получават твърде много права, без да е сигурно дали са компетентни, а всички задължения са вменени на директора.

Старши експерт по предучилищно възпитание в Регионално управление на образованието Пловдив Емилия Аджова даде насоки за прилагане на изискванията на Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование.