Учителите със сертификатите от обучението.

В„Образование без граници” са качени разработки по отделните предмети. Всеки преподавател и ученик имат акаунт за достъп до виртуалната класна стая

Учителите със сертификатите от обучението.
Учителите със сертификатите от обучението.

Електронни уроци на учители от Професионалната гимназия по електроника и електротехника вече са достъпни онлайн, след като училището създаде сайт „Образование без граници”. Разработените теми по общообразователните и предметите по професионална подготовка са качени в платформата и могат да се ползват. В сферата на професионалната подготовка има разработки по програмиране, автоматизация, компютърна техника и електроника. Повечето са под формата на презентации с много снимков материал, което улеснява ученика в неговата подготовка. Урокът за културно-историческите въпроси на западноевропейската литература, например, може да бъде гледан и слушан, тъй като в рамките на 38 минути – почти колкото един учебен час, се разясняват основните проблеми по темата. Електронните уроци изключително много улесняват учителите при заместване и подготовката на отсъстващите ученици.

За бъдещи международни проекти са разработени и езикови уроци по немски. Те ще улеснят изключително много подготовката на учениците, тъй като едно от най-важните условия за участие по „Еразъм” са езиковите компетентности, обяснява координаторът Корнелия Василева.

Професионалната гимназия вече има и виртуална класна стая. За целта всеки ученик и учител получават акаунт, с който влиза в системата, за да няма злоупотреби.

Две групи от по 8 учители от сферата на общото и професионалното образование участваха в интензивни едноседмични структурирани обучителни курсове във Великобритания и Германия по „Еразъм+”. В резултат на това те повишили дигиталните си и езикови компетентности и провели виртуални часове по различни предмети. Това повишило интереса и мотивацията на учениците, както и степента на усвояване на учебния материал.