Преподавателят от ОУ „Кочо Честеменски“ Мария Тенева спечели националния етап на конкурса по методика и информационни технологии и представи страната ни на световната надпревара в Москва

Сайт за взаимопомощ по математика, разработен по време на пандемията и онлайн обучението, донесе международно признание на 24-годишния пловдивски преподавател Мария Тенева. Педагог с едва едногодишен опит, но пък с младежки ентусиазъм и енергия, заразяващи учениците, тя създава клуб „Лесна и интересна математика“ с петокласници от ОУ „Кочо Честеменски“. За да си бъдат полезни по време на обучението от разстояние, решават да разработят сайт, който да им помогне с овладяването на учебния материал по предмета.

„Всеки един от изучаваните раздели по математика е представен от ученик, като се акцентира на теория и основни задачи. Това развива творчеството у децата, помага им да обединяват информация от различни предмети. Заедно разработихме проектите: „Обикновени дроби“, „Признаци за делимост“, „Математиката за мен“, „Моето иновативно училище“, „Геометрични фигури в природата и практиката“, „Моето име в математиката“. За затвръждаване  на учебния материал създадохме мисловни карти, провеждахме мозъчна атака, сами измисляхме задачи от движение, част от число, проста лихва, работихме в екип, опитвахме се да търсим връзка с учебното съдържание от други предмети, използвахме съвременните информационни технологии“, разказва Мария Тенева.

Доволна от резултата и постиженията на децата, тя решава да представи опита си на Международния конкурс „Методика и информационни технологии в образованието „ MITE – 2021. Той се провежда под егидата на Национален институт за младежта и фондация „Миню Балкански“ , Институт по образователни технологии „ Архимед и Диоген“, на Факултета по педагогическо образование при Московския държавен университет, Асоциация на педагозите, работещи с талантливи деца (Москва), Сдружение „Армаганка“ (Скопие), Сдружение „Европейско кенгуру“.

Мария печели първо място на националния етап, а впоследствие и на международния, който се провежда онлайн в Москва. Темата, с която впечатлява журито, е „Иновации в извънкласната дейност в обучението по математика и информационни технологии за формиране на математическа култура и компютърна грамотност“.

Използването на иновативните методи са тема и на дипломната й работа в Пловдивския университет. Докато в нея обаче разглежда иновациите по-скоро на теория, в разработката си за конкурса прилага и едногодишната си работа от практиката в класната стая.

„Иновациите мотивират учениците да учат по математика, да не се страхуват, да намират нейното практическо приложение, да се подготвят за достойно представяне на НВО в 7 клас“, категорична е Мария, която е възпитаник на ЕГ „Иван Вазов“.