Две изложби отбелязват 200-годишнината от рождението на ръководителя на националноосвободително движение

Сандък, в който Раковски  е пренасял багажа си, лични вещи на неговия адютант Бранислав Велешки на д-р Рашко Петров – лекар в Първата българска легия, показва в изложба Регионалният исторически музей. Тя ще бъде открита на 14 април от 12.30 часа в експозиция „Българско Възраждане” в Стария град. Акценти са оригиналната сабя на Георги Стойков Раковски, собственост на Регионален исторически музей – Русе, и пластичната антропологична реконструкция на неговия лик, създадена от професор Йордан Йорданов и собственост на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН. Експозицията е по повод юбилейното честване на 200 години от рождението на ръководителя на националноосвободително движение.

На 14 април от 11.30 часа край паметника на великия възрожденец в Цар-Симеоновата градина ще бъде открита изложбата  „Мечтател безумен, образ невъзможен“. Двадесет табла проследяват живота и делото му. Обърнато е внимание на времето, когато Раковски учи в Цариград заедно със Сава Доброплодни, Иван Богоров и други видни сънародници. Там той овладява седем езика, но съзнателно пренебрегва благоприятните предпоставки за един успешен живот и посвещава съдбата си на освобождението на отечеството. Разказано е за пребиваването му в Марсилия, където възприема идеите на Джузепе Гарибалди и Джузепе Мацини за борба срещу чуждото потисничество, както и за заточението му в цариградския затвор. Разкрити са плановете за освобождение на България, които Раковски изготвя с убеждението, че при осъществяването им трябва да участва целият народ.

Показано е как издаваните от него „Горски пътник“, „Българска дневница“ и „Дунавски лебед“ достойно отстояват възгласа му: „Наша свобода от нас зависва“. Обърнато е специално внимание на Първата българска легия, която Раковски замисля и организира като ядро на бъдеща освободителна армия, четническото движение, което подпомага до края на живота си, неговата научна, книжовна, литературна  и езиковедска дейност, подчинени на идеята да изтъкне древността на българския народ и да вдъхне гордост и вяра в бъдещето.

От 12 до 23 април в НБ „Иван Вазов“  също ще има изложба, посветена на 200 годишнината от  рождението на Георги С. Раковски. Посетителите ще видят голяма част от оригиналните издания на Раковски, съхранявани в библиотеката. Сред тях са книгите „Горский пътник“ от 1857 г., „Глас едного българина“ от 1860 г., „Българските хайдути“ от 1867 г. и др. Интерес представляват първите броеве на периодичните издания „Българска старина“, „Дунавский лебед“ и „Бъдущност“. За първи път се показва и „Възвание на Георги С. Раковски към българския народ“ от 1 август 1862 г. и писмо от Панайот Хитов до Бранислав Велешки – личен телохранител на Раковски, по повод изпращането на сандък с потреби на Раковски от Румъния за Русе.