„В първите четири училища не са констатирани нарушения, насоките се спазват“, обобщи началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова

Внезапни проверки за спазване на противоепидемичните мерки в училище започна Регионалното управление на образованието. Предвид затягането на контрола по препоръка на областния оперативен щаб, експертите стартираха инспекции на учебните заведения, но без да бъдат предварително предупредени директорите. Целта е да се види дали се спазват разписаните от МОН насоки за работа на системата в условията на КОВИД-19 и задължителните правила за превенция срещу разпространението на заразата.

„В първите четири училища не са констатирани никакви нарушения. Колегите са проверявали дори санитарните възли за наличие на топла вода и сапун, наблюдавали са движението на учениците по време на междучасие и присъствието на дежурни учители по кородорите. Мерките са на ниво. Колегите са дисциплинирани, за което им благодаря“, обобщи началникът на РУО Иванка Киркова, но предпочете да не назовава имената на училищата.

Някои от децата носели маските си без да бъде закрит носът, за което е обърнато внимание на педагозите, определени да дават дежурства между занятията.

В трите от инспектираните училища е имало карантинирани ученици, но заради контакт със заразени родители или близки. Изводът на директорите е, че в повечето случаи вирусът се внася отвън.

Обект на проверка е била и професонална гимназия, където са инспектирани работилниците и кабинетите по специални предмети.

Ежеседмично, по разпореждане на МОН, се подават справки относно контрола на ниво училище. Обобщени данни се изпращат и в РЗИ.

„По моя инициатива бе създадена обща група за бърза реакция при специфични ситуации, която включва представители на РУО, РЗИ, Областна администрация, МВР, Социално подпомагане, БАБХ. Готови сме де реагираме във всеки момент на по-особена ситуация, каквато беше тази с училището в Скутаре“, категорична е Киркова.

Проверките ще продължат. Що се отнася до реакцията на контролните органи за училищата с маломерни паралелки и изискването на МОН учебните заведения да преминават към онлайн режим при 20% със симптоми на коронавирус или грип, Киркова обясни, че всеки случай ще се разглежда поотделно преди да се вземе решение.