Кандидатите трябва да са до 12 клас, изявени дарования в областта на науката или изкуствата

131823848425696

Годишни стипендии на деца и ученици, изявени в областта на изкуствата или науката, ще връчи по традиция “Ротари клуб Пловдив”.  Конкурсът за Ротарианската 2017/2018 година е отворен за таланти до 12 клас,  участвали в национални и международни състезания и олимпиади. Стипендията на името на Атанас Чаушев – първи Президент и учредител на клуба, е в размер на 1200 лева.

Изискванията към кандидатите е да имат успех над 5.50 и да приложат сертификати за изявите си. Младите дарования следва да представят автобиография и мотивационно писмо, както свои снимки и препоръки от преподаватели. Не е задължително семействата им да са в затруднено материално положение, но то може да бъде взето предвид като предимство.
Със стипендията носителите сключват споразумение, по силата на което се задължават при своите изяви да обявят, че са стипендианти на “Ротари”.

Документи се подават на hotelevmolpia@hotmail.com или във Фейсбук страницата на клуба.