Институциите и организациите, които се ползват с най-високо доверие сред младите българи, са висшите училища, Българската православна църква, армията и полицията. В рамките на национално представително изследване на общественото мнение, проведено в периода 16-23 октомври 2021 година от „Алфа Рисърч“ по проект на Институт „Отворено общество“, най-голям дял (57%) от анкетираните пълнолетни български граждани на възраст между 18 и 29 години заявяват, че имат доверие на висшите училища в страната, а недоверие към тях изразяват 23% от анкетираните. Сред изследваните 16 институции и организации висшите училища са единствените, които се ползват с доверие сред над половината от анкетираните млади хора.

На следващо място с 49% доверие сред младите се нареждат Българската православна църква (БПЦ), армията и полицията. Недоверие към БПЦ изразяват 24% от анкетираните, към армията – 26%, а към полицията – 45%.

С положителен баланс на доверие сред младите се ползват още Европейският съюз (47% доверие срещу 37% недоверие),  президентът (46% доверие срещу 36% недоверие), Българската народна банка (45% доверие срещу 38% недоверие), както и останалите банки в страната (45% доверие срещу 41% недоверие).

На фона на продължаващата здравна криза, свързана с разпространението на Ковид-19, мнозинството от анкетираните на възраст между 18 и 29 години (57%) изразяват недоверие към болниците, а доверие към тях имат 37%. Близо две трети от анкетираните граждани в тази възрастова група (61%) изразяват недоверие към медиите, докато 27% им се доверяват.

С най-ниско доверие в месеца преди парламентарните избори и с най-високо недоверие сред младите българи са се ползвали политическите парти (5% доверие срещу 82% недоверие), парламентът (9% доверие срещу 81% недоверие), главният прокурор (11% доверие срещу 65% недоверие) и правителството (15% доверие срещу 71% недоверие).

НПО попадат сред 5-те организации и институции с най-ниско доверие (20%), но също така и сред четирите с най-ниско недоверие (38%).