След като разписа Правилник за работа в облака, директорът на ОУ „Алеко Константинов” Красимир Ангелов проведе онлайн разговор с родителите на всяка паралелка и предупреди да не звънят по време на час

„Училището е духът, който обединява ученици, учители и родители, затова е много важно в днешната извънредна ситуация, когато се наложи да се пренастроим за отрицателно време към онлайн обучение, да се опитаме да съхраним този дух”, казва директорът на ОУ „Алеко Константинов” Красимир Ангелов. Дългогодишният школски мениджър е категоричен, че работата със семействата е изключително важна в този момент, тъй като те се явяват основни партньори на училището и от тяхната подкрепа зависи колко ефективно ще бъде дистанционното обучение в Google Classroom.

„Тези родителски срещи съвсем не са самоцелни, идеята е да обясним какво планираме за предстоящата седмица и как ще го реализираме, изпращаме и материали. Родителите са в информационно цунами и трябва да бъдат ориентирани. На първите срещи, които проведохме с всяка паралелка поотделно, освен класният ръководител, участвах и аз. Предупредих, че не бива да се звъни на децата между 9 и 13 ч., тъй като по това време имат часове. Занапред ще ги провеждаме един път седмично по випуски. Целта е да направим така, че родителят да се почувства уважен и ангажиран. Няма да скрия колко съм горд от факта, че в начален курс нямаме нито един отсъстващ”, коментира Ангелов и добавя, че именно такива са и препоръките на Регионалното управление на образованието за непрекъсната комуникация със семействата на децата.

Училищното настоятелство и Общественият съвет също са изразили готовност да помагат в общуването с родителите и да разрешават евентуални проблеми.

Ангелов е разписал и Правилник за работа в облака, който важи за цялата училищна общност и цели да създаде правила за комуникация между учители, ученици, родители и администрация. Имейл съобщенията на училището трябва да са изпратени на фирмена бланка и да са с подходящо съдържание, което да гарантира, че доброто име се поддържа. Препоръката към всеки е да проверява веднъж дневно пощата си, а предоставеният на учениците акаунт е само за служебни цели, но не и за лична кореспонденция, се уточнява в правилника.

В графата „Работа в облака” е записано, че в облака се чете, създава, но не се изтрива (с изключение на администратора), а всичко, което се качва, трябва да е на кирилица, с изключение на материалите по чужд език. В папка „Учебни ресурси” се качват по класове, и съответно по предмети, учебни материали (презентации, тестове, контролни работи), които се използват в училище от съответния учител. Те ще бъдат използвани като доказателство при оценката на труда на педагозите.