Срещите по Национална програма „Заедно за всяко дете“ ще се реализират от 15 септември до 30 юни

Родители стават партньори на учителите в 174 училища, кандидатствали по Национална програма „Заедно за всяко дете“. 10 от тях са в Пловдив и областта. Всяко от одобрените училища ще получи между 1800 и 3000 лева за дейностите: ОУ “Христо Ботев” – Асеновград, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – Ведраре, ОУ “Ген. Карцов” – Христо Даново, ОУ “Граф Игнатиев” в Граф Игнатиево, ОУ “Елин Пелин” – Пловдив, ОУ “Христо Ботев” – Раковски, СУ “Иван Вазов” – Сопот, ОбУ “Христо Ботев” – Стамболийски, ОУ “Васил Левски” – Триводици, Стамболийски, ОУ “Христо Ботев” – Хисаря.

Плавният преход от детската градина в училището, кандидатстването след VII клас и последващото професионално ориентиране са само част от проблемите, по които те ще работят заедно.

Срещите между родители, ученици и учители стартират от 15 септември и ще продължат до 30 юни 2023 г.  Те са по модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ на националната програма и се провеждат след заявен интерес от страна на родителите по предварително посочени от тях  теми. И тази година училищата се насърчават да сключват споразумения с родителите, в които да се посочат задълженията и отговорностите на страните по отношение на доброто възпитание и образование на учениците.

Българските празници и обичаи, здравословното хранене, емоционалното състояние на учениците, стимулирането им да четат, начините за изграждане на навици за успех при децата, решаването на конфликтни ситуации също са сред темите, които вълнуват родителите и са предложени от тях за предстоящите срещи. Планира се те да се осъществят под формата на беседа или лекция, а някои и като спортни мероприятия. Част от училищата са поканили външни лектори и педагогически специалисти от училището, като участието им е съобразено с темата.

1 КОМЕНТАР

  1. Не си проверявате информацията.
    ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – ВЕДРАРЕ (не Карлово)

Коментарите са затворени.