Условието е да са изчерпали платения отпуск, да не са включени в системата 60/40 и да не нямат други доходи

Родителите на деца до 12 години, които са в неплатен отпуск, за да ги гледат, вече могат да кандидатстват за помощ от 375 лева. Те обаче трябва да са били в неплатена минимум 20 работни дни.

Право на помощ имат семейства, чиито доход на човек е до 610 лева. Важно условие е родителите да нямат постъпления от наеми, услуги или допълнителни трудови доходи, да не се получавали еднократна помощ по чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане през 2020 година, да не са включени в схемата 60/40 и да са изчерпали платения си отпуск.

Двамата родители или родителят, отглеждащ сам дете, трябва да са били осигурявани през последните 6 месеца. Помощта може да бъде отпусната, ако детето е посещавало детска градина или училище преди 13 март 2020 г.

Кандидатстването за отпускане на еднократна помощ стартира от днес, а заявления могат да се подават в дирекциите „Социално подпомагане” по настоящ адрес, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, по пощата.