Само 157 са класираните деца, въпреки че местата са повече от кандидатите

p10202541

 

Само 157 са приетите деца на поредното класиране за прием в детските градини. Подалите заявления 385 деца са по-малко от обявените 429 свободни места. Въпреки това съотношение, много малчугани остават извън класирането, поради факта, че родителите предпочитат точно определени детски заведения и не се съобразяват с обявените свободни места.

Част от кандидатстващите деца за детските градини, на възраст между 3 и 6 години, вече посещават детско заведение, но участват в класирането с желание за преместване. Най-голям процент (221 деца) са под 3 години и кандидатстват за яслени групи. Все още има деца, които навършват 3-годишна възраст в края на календарната година и ще освободят места в за по-малките, уточняват от общината.

За подготвителните групи с 5- и 6-годишни всички деца, подлежащи на задължителна подготовка, имат места. В последното класиране са участвали само 23 деца за обявените общо 98 места. Това са предимно преместени от други населени места или завърнали се от чужбина.

До края на календарната 2016 година ще бъдат проведени още три класирания, първото от които на 8 ноември.