2111164752

Родителите на деца с увреждания мълчаливо протестираха на старта на новата учебна година днес.  Над 30 младежи с увреждания от Пловдив са лишени от професионално образование, след като Социалното министерство обяви нулев прием за учебната 2016-2017 година в СУПЦ „Св. Георги“. Това обяви днес на малко тъжното откриване директорът на центъра Апостол Делев. Със заповед на социалния министър от края на юли се прекратява приемът на нови курсисти, а мотивите са, както промени в образователната и социалната система, така и съвременните европейски изисквания. 75 ученици от втори и трети курс ще пръдължат обучението си до завършване на професионална степен, но след това не е ясно какво ще се случи с центъра.

Над 50 родители и близки на деца с уверждания  от Пловдив, Сливен и други селища на Южна България се подписаха в протестно писмо срещу закриването на учебната дейност в центъра. Те  настояват да се възстанови отново приемът в пловдивският учебен център, защото считат, че условията и базата са налице, както и професионален педагогически  състав. Родителите са подкрепени и от преподавателите в центъра. Потърсили са съдействието на община Пловдив, но отговорът на социалното ведомство е категоричен и нулевият прием е факт.

Ето и цялото писмо:

До Министерство на труда и социалната политика

На Република България –  Росица Русинова

1051 София, ул. „Триадица“ 2

 

Копие:

До Господин Цветан Васев

Изпълнителен директор на АСП

Относно: Закриване на учебна дейност в СУПЦ „Св. Георги“- Пловдив за  професионално обучение на възрастни   деца и лица с увреждания. Инициатива на Родители на деца с увреждания, които са лишени от прием в СУПЦ  „Св. Георги“ за професионално обучени през 2016 г.

Уважаема Госпожо Министър,

УважаемиГосподин Васев,

Вашето решение за закриване на Социален учебно-професионален център в гр. Пловдив доведе до нашето възмущение на Родители срещу Нормативната наредба определяща предоставянето на социални услуги за деца и възрастни , със специални потребности.

Защо трябва да се съобразяваме с определени Европейски норми, които приложени в България ще доведат до по-лоши условия на живот на нашите деца и близки, както и невъзможност за интегриране в обществото ни. Някои от тези  деца са имали трудно и горчиво детство, много са били изоставени от родителите си и в това училище са намерили освен обучение, а и  родителски грижи и внимание. Защо трябва да се унищожава дейност, която има история зад себе си повече от 60 год. и е дала кадри на много предприятия, къдетотези лица са интегрирани и доказват себе си след обучението в СУПЦ, като много добри професионалисти. Вие ще обречете много деца на безделие и встъпвайки в свободния живот  те няма да бъдат допуснати до обществото, а отблъсквани и презирани, заради вида  и поведението им. Оставени на свобода те ще имат неадекватно поведение и ще бъдат обречени на презрение и самота.

Ние настояваме да се възстанови отново приема на деца и лица  с увреждания в СУПЦ „ Св. Георги“. Условията и базата са на лице, както и професионалния педагогически състав, който предава опита си с търпение, но и с взискателност. По официални сведения желаещите за прием през новия учебен период на 2016 г. са били над 50 човека.

Помислете за другата инициатива предлагана многократно от това училище, а именно да се създаде социалнопредприятие за трудово професионално развитие и работа, където кадрите от училището ще доразвият професионалните си умения и ще изработват продукция, която може да се продава  в търговската мрежа. Желание от страна на работния състав от опитни и квалифицирани кадри има, за разработване на технологичните изисквания за труд и реализация и то твърде голямо, липсва само нормативна наредба, която може също да бъде разработена от компетентни и правоспособни юристи. Налице е и много добра техническа база. Това ще бъде много добра трудова терапия за много млади хора, които ще се чувстват полезни и сигурни за своето бъдеще. Много от тях получават минималната социална пенсия и ще имат възможност евентуално за допълнителен доход, необходим за техния жизнен стандарт.

Дейността на това предприятие може да бъде съпроводена с преференциални условия , както и с намалено данъчно облагане, за да може да съществува като самостоятелна производствена единица към училището, и обучаващите се специалисти, ще намерят своето работно място без компликации и страх.

Ние сме готови да проведем разговори с Вас, с Г-жо Министър на кръгла маса,също с  представители на Медиите, за да Ви убедим, че предприетото от Вас и Вашите сътрудници е твърде крайно решение. Ще бъдем подкрепени и от обществеността, чрез ФЕЙС БУК, която напоследък е особено чувствителна към подобни дейности от страна на властимащите. Подкрепени сме и от кметството на Община Пловдив.  Ще се обърнем за подкрепа и към Премиера Господин Бойко Борисов, който няма да отмине нашата молба.

Готови сме да обявим гражданско неподчинение, за да дадем шанс на едно необходимо обучение и  дейност в полза на хора с неравностойно положение в нашето общество, които имат човешки сърца, но с физически страдания и въпреки това изпълнени с надежда  за – по добър живот.

Молим Ви да им поднесете отново тази възможност за радост и малко щастие, на което те ще се радват безрезервно.

Интегрирането на тези лица в масовите и професионални гимназии е безсмислено и абсурдно, тъй като те ще бъдат подложени на постоянен тормоз и унижение от страна на здравите си съученици. Професионалното им обучение няма да е на необходимото ниво, защото   те няма да бъдат индивидуално обучавани, а преподавателите не притежават необходимия опит и квалификация за работа с тях. Това ще задълбочи психическите им проблеми и ще доведе до отказването им да  участват в учебния процес.

Защо е необходимо отново да се организира професионално обучение по част от професия и за първа квалификационна степен, когато това е направено и функционира в много добре поддържана и обновявана база в СУПЦ „Св. Георги“, където са налице подходящите специалисти, с дългогодишен опит.

Настояваме отново този център да не бъде закрит, а да бъде използван в бъдеще за доброто на нашите деца и лица с умствена изостаналост, сензорни увреждания и специални потребности.Конвенциите на ООН не са приложими изцяло за нашата държава, предвид на това, че Европейските системи за социално подпомагане в много случаи не са работещи  в България. Всяка държавна структура е отделна единица в Европейската общност и ние не бива да копираме инициативите безрезервно, а да ги пречупваме през призмата на възможностите на България. Не може да се сравняваме с много по-развити страни, като Германия, Франция, Австрия и др. , които имат ненадминато ниво за социално обслужване и придобивки.На нас също ни е известно, че дейността на СУПЦ „ Св. Георги“е била подкрепена от редица организации и институции в дългосрочен характер и се надяваме тя да продължи и в бъдеще.Училището е било за пример и е приемало много делегации от страната и чужбина, които са се възхищавали на умението на възпитаниците и педагозите на СУПЦ „Св. Георги“.