15 лектори представиха първите си научни изследвания на конференцията „Екологията – начин на мислене“

Петнадесет лектори представиха своите първи научни изследвания на тринадесетото издание на „Екологията – начин на мислене“ – научна конференция за студенти и млади учени, която се проведе в Пловдив. Организатори на форума са катедра „Екология и опазване на околната среда“ към Биологическия факултет на Пловдивския университет, Екологичен студентски екип за творческо развитие и академични постижения „Есетра“ и Студентският съвет на висшето училище. Целта й е да предостави възможност на студенти, докторанти и млади учени да представят своите научни и научнопопулярни разработки в различните области на екологията, опазването на природата и екологичното образование. Пълният текст на изследванията ще бъде отпечатан в специализиран сборник с доклади.

РИОСВ-Пловдив избра четири от проектите, засягащи актуални за пловдивската екоинспекция теми, и отличи всеки от авторите им с грамота и книга:

  1. Проект „Компостирането – същност и роля в опазването на околната среда“ с автор Ваня Попова, докторант “Екология и опазване на екосистемите” в Аграрен университет
  2. Проект „Някои екосистемни услуги, предоставяни от зелената система на гр. Пловдив“ с автор Ивелина Грудева, студент IV курс, специалност “Биология с екотуризъм”, ПУ „Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян
  3. Проект „Анкетно проучване сред жителите на гр. Пловдив относно екологизиране на битовото отопление“ с автор Десислава Шишкова, специалност „Екология и ООС“, Аграрен университет
  4. Проект „Преходът към зелена икономика и постигане на устойчиво управление на отпадъците“ с автор Меги Дакова, докторант „Икономика и управление“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.